ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/03/1975

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (תיקון מס' 37)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים