ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/02/1975

חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971; מסקנות הוועדה בנושא - "הטיפול והשירות הרפואיים במדינה" - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת גדעון פת; פניית חבר-הכנסת זיידל בדבר "בחינה מחודשת של החלטת מרכז קופת-חולים בדבר תשלום עבור ביקורי בית של רופא"; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים