ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/02/1975

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (תיקון מס' 37), התשל"ג-1973(זנות); סכום הדיון בחוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 2), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים