ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/01/1975

חוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 2), התשל"ב -1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים