ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/01/1975

חוק ביטוח בריאות, התשל"ג-1973 (שמיעת נציגי שתי המשלחות של התנועה הקבוצית ושל ההסתדרות הכללית)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים