ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/01/1975

תשובות לשאילתות חברי הכנסת; חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א- 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים