ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/01/1975

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים