ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/01/1975

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים