ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/01/1975

חוק ביטוח בריאות, התשל"ג-1973 (שמיעת נציגי שתי משלחות: 1) הסתדרות רופאי שיניים: 2) המועצה הציבורית לביטוח בריאות ממלכתי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים