ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/12/1974

בחירת ועדת משנה לטיפול בחוק לטיפול בחולי נפש (תיקון מס' 2), התשל"ב-1972; המלצות הוועדה בדבר עתידו של בית החולים פוריה - הצעה לסדר היום של חברי הכנסת דוד לוי ומאיר פעיל; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים