ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/12/1974

חוק ביטוח בריאות, התשל"ג - 1973 (שמיעת נציגי הסתדרות האחיות והאחים בישראל ונציגי ארגון רופאי קופ"ח של ההסתדרות הכללית)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים