ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/12/1974

ישיבת פרידה מהמנכ"ל היוצא של משרד הבריאות, פרופ' ב. פדה, והיכרות עם המנכ"ל הנכנס. פרופ' י. מנצ'ל; פניית יושב-ראש הכנסת בעניין המלצת הוועדה על הענקת פרס נובל לשלום לשנה הנוכחית לליגה הבין-לאומית של האגודות למען המפגר; קביעת חברי הוועדה שישתתפו בוועדה המשותפת של ועדת העבודה וועדת השירותים הציבוריים לעניין סכנת סגירת מעונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים