ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/12/1974

הטיפול והשירות הרפואיים במדינה - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת פת; סכנת צמצום השירותים עקב התכנית הכלכלית החדשה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים