ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/11/1974

חוק ביטוח בריאות, התשל"ג-1973 (שמיעת נציגי שתי המשלחות - ההסתדרות הרפואית בישראל וארגון הרופאים עובדי מדינה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים