ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/11/1974

חוק ביטוח בריאות, התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים