ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/10/1974

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 5), התשל"ג - 1973; סיכום ועדת השירותים הציבוריים בנושא: מעמדן של אחיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים