ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/10/1974

הטיפול והשירות הרפואיים במדינה -הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת ג. פת; התפטרותו של המנהל הכללי של משרד הבריאות, פרופ' ב. פדה, מתפקידו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים