ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/08/1974

הטיפולים בדיאליזה; מעמדן של האחיות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים