ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/05/1974

סידור ילדים במוסדות וקבוצות טיפוליות; סיכום ביניים של הוועדה בנושא של כיתות טיפוליות (טיוטה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים