ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/04/1974

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 4), התשל"ג -1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים