ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/04/1974

חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 5), התשל"ד - 1974; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 4), התשל"ג - 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים