ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/04/1974

מעמדם של עובדי ריפוי בעיסוק; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים