ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/03/1974

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 4), התשל"ג-1973; סיכום הוועדה בעקבות הדיון על חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 5), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים