ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/02/1974

חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 5), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים