ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/02/1974

בחירת יושב-ראש הוועדה; תכנון עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים