ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/12/1973

קביעת סדרי הדיון בהודעת הממשלה על החלטתה להשתתף בוועידת ג'נבה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים