ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/12/1973

קביעת הוועדה שתדון בחוק החייל המשוחרר (הוראת שעה), התשל"ד - 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים