ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/12/1973

הקדמת הדיון בחוק החייל המשוחרר (הוראת שעה), התשל"ד-1973; הקדמת הדיון בחוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה) (תיקון); סדרי הדיון וקביעת הזמן לדיון בחוק החייל המשוחרר (הוראת שעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים