ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/12/1973

החלטת ועדת הכנסת בדבר תלונתו של חבר-הכנסת א. לבנבראון נגד חברי-הכנסת: ב. צ. קשת, מ. דרובלס וי. הורביץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים