ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/11/1973

פניית יושב ראש הכנסת בדבר זכותם של חברי הכנסת להצטרף לדרישת שלושים חברי כנסת לכינוס כנס מיוחד של הכנסת ולנמק את ההצעה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים