ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/11/1973

הסמכת ועדת החוקה, חוק ומשפט להגיש הצעת חוק לקריאה ראשונה בכנסת; קביעת הוועדה שתדון בחוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראת שעה) (מס' 2), התשל"ד-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים