ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/11/1973

הקדמת הדיון בהצעת חוק אגרות מדינת ישראל (מלווה הפיתוח והשיקום), התשל"ד-1973: ובהצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 9), התשל"ד-1973; הקדמת הדיון בצווים; סדרי הדיון בהודעת הממשלה על המצב המדיני; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים