ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/10/1973

קביעת הזמן לדיון בחוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשל"ד-1973; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים