ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/10/1973

הקדמת הדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשל"ד-1973; חובת שירות מילואים של חברי הכנסת; סדרי הדיון בהודעת הממשלה; קביעת הזמן והקדמת הדיון בחוק מלווה מלחמה, התשל"ד-1973 ובחוק התקציב (מס' 2), לשנת הכספים 1973, התשל"ד-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים