ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/09/1973

דיון בהצעות יו"ר הכנסת לתיקון פרק השאילתות בתקנון; הודעה בדבר שיחות טלפון של חברי-הכנסת בגמלאות; קביעת הוועדה שתדון בחוק יסוד: זכויות האדם והאזרח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים