ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/09/1973

דיון בהצעות יושב-ראש הכנסת לתיקון פרק השאילתות בתקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים