ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/07/1973

הגדלת הזמן שהוקצב לדיון בהערות ועדת הכספים לדוח מבקר המדינה; החלטות גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי הכנסת ושאיריהם) (תיקון מס' 2), התשל"ג-1973; החלטת ועדת הכנסת בדבר תשלום קצובה עבור עיתונות; החלטת שכר חברי הכנסת (תשלום בעד שירותים רפואיים), התשל"ג-1973; פניית חבר הכנסת הורביץ להעביר את הדיון בהצעת החוק למניעת מפגעים (הגנה בפני כלי טיס), התשל"ג-1973 מוועדת הכלכלה לוועדה לאקולוגיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים