ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/07/1973

הצטרפותו של חבר הכנסת מ. אבי זוהר לסיעת המערך; הצעות יושב-ראש הכנסת לתיקון פרק השאילתות בתקנון; הקדמת הדיון בחוקים בהתאם לסעיפים 87(ג) ו-99 של התקנון; סדרי ישיבות הכנסת; פניית יושב-ראש הכנסת בדבר יוזמת ועדת הכלכלה לקיים דיון בנושא שאינו בתחום סמכותה; קביעת הזמן לדיון בהערות ועדת הכספים לדוח מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים