ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/07/1973

סיכום הדיון ברוח ועדת אונא לבירור בעיית היחסים המקצועיים בין עורכי הדין שהינם חברי כנסת ובין הממשלה ורשויותיה וחברות ממשלתיות; ערעורו של חבר-הכנסת ש. תמיר על החלטת היושב-ראש והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו בנושא - "התקפתן של שר האוצר פנחס ספיר, על נגיד בנק ישראל, משה זנבר, וד"ר אליעזר שפר, מנכ"ל שפר, מנכ"ל הבנק והאשמתו כי הם פתחו נגדו בג'יהאד (מלחמת קודש); ערעורו של חבר-הכנסת ש. תמיר על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר היום בעניין שיטות בילוש והפחדה של שר האוצר במאבקו נג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים