ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/07/1973

בקשת חה"כ א. אבנרי לשינוי שם סיעתו העולם הזה-כוח חדש לסיעת "מרי"-המחנה הרדיקלי הישראלי; הצעת חה"כ יעקב מזרחי בדבר תלבושת אחידה לכל עובדות הכנסת; קביעת הוועדה שתדון בחוק הפקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 4), התשל"ג-1973; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים