ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/06/1973

אישור החלטת ועדת המשנה לדיון בעניין מעמד חברי הכנסת לשעבר בטקסים ואירועים ממלכתיים; הצעה לסדר של חה"כ י. בן -מאיר בדבר ערעורו על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים להביא את הצעת החוק בדבר בחירה ישירה של ראשי הערים לדיון מוקדם בכנסת ה-19 לח. ז; הצעתו של חה"כ בן מאיר הצעה לסדר היום להעמיד את ערעורו של חה"כ בן מאיר על החלטת היו"ר והסגנים בעניין בחירות ישירות לראשי ערים; סדרי הדיון בהצעות סיעות גח"ל והמרכז החופשי להביע אי אימון בממשלה; קביעת הזמן לדיון בעניין השביתה ברדיו ובטלוויזיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים