ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/05/1973

חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 9), התשל"ג-1973; פניית יושב ראש ועדת הכספים שהצעת חבר הכנסת י. בדר בדיון בחוק נכסי נפקדים (פיצויים), התשל"ג-1972 היא בגדר נושא חדש; פניית חבר הכנסת א. שכטרמן בדבר העברת נושאים שהם בתחום סמכותה של ועדת הכלכלה לוועדות אחרות; תלונתו של חה"כ ז. שובל נגד יו"ר ועדת העבודה חה"כ ש. ארבלי -אלמוזלינו, בדבר סירובה לצרף את הצעת הסיכום שלו להצעת הסיכום של הוועדה, שהונחה על שולחן הכנסת בעניין מצוקת הדיור בדימונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים