ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/05/1973

מועד פגרת הקיץ וסדרי ישיבות הכנסת; מכתב יושב ראש הכנסת אל יושב-ראש ועדת הכנסת מיום 28.03.73 בעניין חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ג-1973; סדרי ישיבות הכנסת בשבוע של חג השבועות; פניית חבר הכנסת א. ח. שאקי להעניק לו מעמד של חבר-כנסת יחיד בכנסת; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום של חבר-הכנסת זלמן שובל- "הצורך בנקיטת אמצעים מידיים למניעת תאונות בסביבות גשר מוצא"; קביעת הזמן להודעת הממשלה לקראת יום איכות הסביבה הבין -לאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים