ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/05/1973

אישור בקשת יושב-ראש הכנסת והסגנים לקיום ישיבה מיוחדת של הכנסת ביום 24/05/73 בה יצהיר אמונים הנשיא הנבחר מר אפרים קציר; מכתב יושב-ראש הכנסת אל יושב-ראש ועדת הכנסת מיום 28.03.73 בעניין חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ג - 1973; קביעת הוועדה שתדון בהצעות לסדר היום - "הצעה למכירת אדמות "שנלר" - של חברי הכנסת זלמן שובל ואורי אבנרי"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים