ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/04/1973

מכתב יושב-ראש הכנסת אל יושב-ראש ועדת הכנסת, מיום 28/03/73 בעניין חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים