ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/04/1973

איחוד שתי הצעות חוק לחוק הפלילי (35 ו-36); אישור תחילת ישיבת מליאת הכנסת ב-11 באפריל ב-9 בבוקר; דחית הסקירה והדיון על פעולות משרד השיכון; הודעת היועץ המשפטי לממשלה בעניין הכאת אזרח על ידי רס"ל המשטרה; החזרת שכר דירה לחברי כנסת שמחזיקים חדרים בעת הפגרה; הצעת חלוקת התקציב לשירותי הסיעות; חוק שכר חברי כנסת (תיקון מס' 9), התשל"ג-1973; מכתב יושב-ראש הכנסת אל יושב-ראש ועדת הכנסת, מיום 28/03/73, בעניין חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ג-1973; סדרי הדיון בסיכומיה והצעותיה של ו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים