ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/04/1973

פניית יו"ר הכנסת בדבר טענתו של יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר-הכנסת גולדשמידט, כי הוא מנוע מלהביא את חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 4), התשל"ג-1973, לקריאה שנייה ושלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים