ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/04/1973

הודעתו של חבר הכנסת א. שאקי על פרישתו מסיעת המפלגה הדתית לאומית על מנת להיות חבר כנסת בלתי תלוי; חוק שכר חברי הכנסת (תיקון מס' 9), התשל"ג-1973; ערעורם של חברי הכנסת א. רזיאל-נאור ו-ש. ז. אברמוב על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתם לסדר היום על משפטו הצפוי של אסיר ציון יצחק שקולניק; פניית יושב ראש הכנסת בעניין הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם); קביעת מסגרת הדיון בהצעת החוק - שירותי הבנקים; קביעת סדר הדיון בהצעת חבר הכנסת ש. תמיר להביע אי אימון בממשלה; ק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים