ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/03/1973

בחינת נוסח החלטתה של ועדת הכנסת מיום 17/02/53 בדבר סדרי ההצבעה על סיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדו"ח מבקר המדינה; הקדמת הדיון בהסתייגויות מתקציבי משרדים ובחוקים פיסקליים; ערעורו של חבר-הכנסת לבנבראון על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו בנושא: "מניעת עריכת המצעד הצבאי בירושלים ביום העצמאות"; תלונת חבר-הכנסת זילברברג נגד חבר-הכנסת מזרחי על דברים שאמר בישיבת הכנסת מיום 20/03/73

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים