ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/03/1973

הצבעה בנושא: קיום הצבעה במליאת הכנסת בגמר הדיון על סקירת שר על פעולות משרדו; סדרי הדיון בסיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח נציב התלונות; סיכומיה והצעותיה של ועדת הכנסת לדו"ח מס' 1 של נציב תלונות הציבור; קביעת הזמן לדיון בסיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח נציב התלונות; תלונת סגן יו"ר הכנסת חבר הכנסת צימרמן, נגד חבר הכנסת וילנר על שהטיח דברים בוטים והאשמות שוא נגד צה"ל בישיבת הכנסת מיום 26/02/73

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים